Women weight class 60 kg (132 Lbs)
06 2021
RAW POWERLIFTING
DIVISION SQUAT BENCH PRESS DEADLIFT TOTAL
MPF AM 100.000 , 05--2018 57.500 , 20--2019 112.500 , 05--2018 265.000 , 05--2018
MPF PRO 100.000 , 05--2018 57.500 , 20--2019 112.500 , 05--2018 265.000 , 05--2018
Open AM 172.500 , 16--2019 87.500 , 26--2013 170.000 , 17--2018 402.500 , 16--2019
Open PRO 180.000 , 02-Mar-2013 100.000 , 02-Mar-2013 170.000 , 27/05/2012 427.500 , 27/05/2012
Teen 13-15 AM 130.000 , 27--2017 60.000 , 27--2017 122.500 , 27--2017 302.500 , 27--2017
Teen 13-15 PRO 130.000 , 27--2017 60.000 , 27--2017 122.500 , 27--2017 302.500 , 27--2017
Teen 16-17 AM 130.000 , 05--2018 57.500 , 05--2018 142.500 , 05--2018 330.000 , 05--2018
Teen 16-17 PRO 130.000 , 05--2018 57.500 , 05--2018 142.500 , 05--2018 330.000 , 05--2018
Teen 18-19 AM 135.000 , 30--2017 60.000 , 30--2017 110.000 , 10--2016 295.000 , 30--2017
Teen 18-19 PRO 135.000 , 30--2017 60.000 , 30--2017 110.000 , 10--2016 295.000 , 30--2017
Juniors AM 125.000 , 27--2017 60.000 ', 10--2016 122.500 , 27--2017 302.500 , 27--2017
Juniors PRO 125.000 , 27--2017 60.000 ', 10--2016 122.500 , 27--2017 302.500 , 27--2017
Submasters AM 142.500 , 27--2017 70.000 , 27--2017 145.000 , 27--2017 357.500 , 27--2017
Submasters PRO 142.500 , 27--2017 72.500 , 17--2018 160.000 , 17--2018 372.500 , 17--2018
Masters 40-44 AM 75.000 , 17--2017 42.500 , 17--2017 110.000 , 17--2017 227.500 , 17--2017
Masters 40-44 PRO 75.000 , 17--2017 42.500 , 17--2017 110.000 , 17--2017 227.500 , 17--2017
Masters 45-49 AM 100.000 , 05--2018 55.000 , 05--2019 115.000 , 05--2019 265.000 , 05--2018
Masters 45-49 PRO 100.000 , 05--2018 55.000 , 05--2019 115.000 , 05--2019 265.000 , 05--2018
Masters 50-54 AM                
Masters 50-54 PRO 95.000 , 15--2015 75.000 , 15--2015 130.000 , 15--2015 310.000 , 15--2015
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
Multi ply Equipment POWERLIFTING
DIVISION SQUAT BENCH PRESS DEADLIFT TOTAL
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
Standart Equipment POWERLIFTING
DIVISION SQUAT BENCH PRESS DEADLIFT TOTAL
Open AM 130.000 , 09--2013 70.000 , 10--2016 122.500 , 09--2013 320.000 , 09--2013
Open PRO     70.000 , 10--2016        
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
               
                 
               
                 
RAW ̲
DIVISION BENCH PRESS DEADLIFT STRICT CURL PUSH & PULL ONLY SQUAT
MPF AM 80.000 , 11--2014 125.000 ͳ , 18--2015            
MPF PRO 47.500 , 17--2015 125.000 ͳ , 18--2015            
Open AM 95.000 170.000 , 17--2018 36.000 , 07--2019 230.000 ⳺ , 02--2020 130.000 ⳺ , 05--2019
Open PRO 112.500 , 14--2019 175.000 , 16--2015 36.000 , 07--2019 227.500 ⳺ , 05--2019 130.000 ⳺ , 05--2019
Child 11-12 AM 47.500 , 15--2013          
Child 11-12 PRO                    
Teen 13-15 AM 67.500 , 28--2013 67.500 , 22--2014 127.500 , 15--2013  
Teen 13-15 PRO                    
Teen 16-17 AM 77.500 , 01--2016 147.500 , 02--2019      
Teen 16-17 PRO 77.500 , 01--2016 147.500 , 02--2019     117.500 , 14--2020    
Teen 18-19 AM 75.000 , 16--2018 125.000 , 03--2016      
Teen 18-19 PRO 80.000 ij, 29--2017 130.000 , 19--2017 31.000 , 02--2019        
Juniors AM 75.000 , 11--2016 140.000 , 04--2020 200.000 , 02--2020  
Juniors PRO 75.000 , 11--2016 125.500 , 18--2018     155.000 , 05--2013    
Submasters 33-39 AM 75.000 ³, 02--2019 145.000 , 28--2017 160.000 , 20--2019  
Submasters 33-39 PRO 75.000 ³, 02--2019 160.000 , 18--2018 32.000 , 20--2019 160.000 , 20--2019    
40-44 AM 85.000 , 14--2015 132.500 , 04--2020 30.000 , 22--2020      
40-44 PRO 85.000 , 14--2015 115.000 , 07--2018            
45-49 AM 65.000 , 27--2020 115.000 , 16--2019      
45-49 PRO 52.500 , 05--2018 115.000 , 16--2019            
50-54 AM   125.000 , 22--2014      
50-54 PRO 75.000 , 16--2015 140.000 , 16--2015            
55-59 AM         102.500 , 22--2020  
55-59 PRO                    
EQ ̲
DIVISION BENCH PRESS DEADLIFT STRICT CURL PUSH & PULL OVERHEAD PRESS
MPF AM                    
MPF PRO                    
Open AM 55.000 , 20--2019          
Open PRO 55.000 , 20--2019 140.000 , 14--2019            
Teen 13-15 AM              
Teen 13-15 PRO                    
Teen 16-17 AM              
Teen 16-17 PRO                    
Teen 18-19 AM              
Teen 18-19 PRO                    
Submasters 33-3- AM 60.000 , 08--2013          
Submasters 33-39 PRO